Brightwork - Creative thinking - Waterproof

Brightwork

P1010497 - 2012-01-15 at 16-43-49

Onze missie

Brightwork is actief op het vlak van industriële en communale (afval)waterzuivering, slibbehandeling en energiemanagement. Wij zijn met onze jarenlange internationale, technische en commerciële ervaring in staat onze opdrachtgevers te adviseren bij diverse watergerelateerde vraagstukken. Tot onze klanten behoren waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven, de energiesector, contractors, brancheverenigingen en industriële ondernemingen in uiteenlopende sectoren.

Onze Aandachtsgebieden zijn:

  • Strategisch advies, waaronder masterplanning, haalbaarheidsstudies, conceptueel ontwerp, economische projectanalyses.
  • Technologie-ontwikkeling en -innovatie, beginnend met literatuurstudies via proefonderzoek en reactorontwerp naar de ontwikkeling van marktrijpe producten.
  • Project-, proces- en managementbegeleiding.

Analyse van complexe vraagstukken, op basis waarvan naar structurele oplossingen wordt toegewerkt, vormt de drijfveer van onze activiteiten.